ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ต้องแจ้งยืนยันการรับสิทธิ์ขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหลายสถาบันหรือหลายหลักสูตร (คลิก)

***ขั้นตอนการลงทะเบียนในระบบ***

การลงทะเบียนขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหลายสถาบันหรือหลายหลักสูตร
ขอให้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ยืนยันการรับสิทธิ์ โดยสามารถเลือกได้เพียง 1 มหาวิทยาลัย
ลงทะเบียนยืนยันได้ที่นี่ https://covidfund.cupt.net/register

***การแจ้งข้อมูลยืนยันการเลือกหรือไม่เลือกใช้สิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต***

หลังจากลงทะเบียนแล้วขอให้เข้ามาแจ้งข้อมูล ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา และการยืนยัน (เลือกใช้สิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตหรือไม่เลือกใช้สิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต)
ผ่านทาง Line@มหาวิทยาลัยสวนดุสิต https://lin.ee/8bS6X7F