ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินจัดส่งหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ให้กับนักศึกษาที่ได้บันทึกข้อมูลที่อยู่สำหรับจัดส่งหนังสือเรียน

นักศึกษาสามารถเช็คสถานะพัสดุได้ที่นี่ https://www.scgexpress.co.th/tracking

การส่งหนังสือสำหรับนักศึกษาที่กรอกข้อมูลถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2564
* นักศึกษาที่ตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อ ศูนย์บริการสื่อฯ จะดำเนินการจัดส่งในวันถัดไป สามารถตรวจสอบรายชื่อได้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้ เวลา 18.00 น.*

*ส่งวันที่ 23 กันยายน 2564 รวมเลข track ประจำวันที่ 23 กันยายน 2564 (คลิก)

*ส่งวันที่ 22 กันยายน 2564 รวมเลข track ประจำวันที่ 22 กันยายน 2564 (คลิก)

*ส่งวันที่ 21 กันยายน 2564 รวมเลข track ประจำวันที่ 21 กันยายน 2564 (คลิก)

*ส่งวันที่ 20 กันยายน 2564 รวมเลข track ประจำวันที่ 20 กันยายน 2564 (คลิก)

*ส่งวันที่ 17 กันยายน 2564 รวมเลข track ประจำวันที่ 17 กันยายน 2564 (คลิก)

*ส่งวันที่ 16 กันยายน 2564 รวมเลข track ประจำวันที่ 16 กันยายน 2564 (คลิก)

*ส่งวันที่ 15 กันยายน 2564 รวมเลข track ประจำวันที่ 15 กันยายน 2564 (คลิก)

*ส่งหนังสือหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต นอกเวลาราชการ (คลิก)

*ส่งวันที่ 10 กันยายน 2564 รวมเลข track ประจำวันที่ 10 กันยายน 2564 (คลิก)

*ส่งวันที่ 9 กันยายน 2564 รวมเลข track ประจำวันที่ 9 กันยายน 2564 (คลิก)

*ส่งวันที่ 8 กันยายน 2564 รวมเลข track ประจำวันที่ 8 กันยายน 2564(คลิก)

*ส่งวันที่ 7 กันยายน 2564 รวมเลข track ประจำวันที่ 7 กันยายน 2564 (คลิก)

*ส่งวันที่ 6 กันยายน 2564 รวมเลข track ประจำวันที่ 6 กันยายน 2564 (คลิก)

*ส่งวันที่ 3 กันยายน 2564 รวมเลข track ประจำวันที่ 3 กันยายน 2564(คลิก)

*ส่งวันที่ 2 กันยายน 2564 รวมเลข track ประจำวันที่ 2 กันยายน 2564 (คลิก)

*ส่งวันที่ 1 กันยายน 2564 รวมเลข Tracking ประจำวันที่ 1 กันยายน 2564(คลิก)

*ส่งวันที่ 31 สิงหาคม 2564 รวมเลข track ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2564 (คลิก)

*ส่งวันที่ 30 สิงหาคม 2564

*ส่งวันที่ 26-27 สิงหาคม 2564