ตรวจสอบรายชื่อการส่งหนังสือ ภาคเรียนที่ 1/2564

ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินจัดส่งหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้กับนักศึกษาที่ได้บันทึกข้อมูลที่อยู่สำหรับจัดส่งหนังสือเรียน นักศึกษาสามารถเช็คสถานะพัสดุได้ที่นี่ https://www.scgexpress.co.th/tracking การส่งหนังสือสำหรับนักศึกษาที่กรอกข้อมูลถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2564 * นักศึกษาที่ตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อ ศูนย์บริการสื่อฯ จะดำเนินการจัดส่งในวันถัดไป สามารถตรวจสอบรายชื่อได้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้ เวลา 18.00 น.* *ส่งวันที่ 23 กันยายน 2564 รวมเลข track ประจำวันที่ 23 กันยายน … Continue reading ตรวจสอบรายชื่อการส่งหนังสือ ภาคเรียนที่ 1/2564