ประกาศรายชื่อนักศึกษาเพื่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษา รอบ 1 (คลิก)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเพื่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษา รอบ 2 (คลิก)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเพื่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษา รอบ 3 – 4 (คลิก)

สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ upload รูปในระบบรายงานตัว ขอให้รีบดำเนินการให้เรียบร้อย