โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร สุพรรณบุรี นครนายก) จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูออนไลน์ ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เป็นประธานในการเปิด พิธีไหว้ครูออนไลน์ ณ ห้อง Online Learning Room 07 ชั้น 3 อาคาร 5 และผ่านระบบ Online Zoom Meeting วันที่ 16 กันยายน 2564