คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2565 (รับรองหลักสูตรโดยสภาการพยาบาล) หลักสูตร 1 ปี  เรียนภาคทฤษฎี เสาร์-อาทิตย์   ฝึกปฏิบัติจันทร์ถึงศุกร์ เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565

สมัครได้ที่  https://entrance.dusit.ac.th/

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Service Center

โทร. 022445555 

https://www.facebook.com/dusit.ac.th