มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพีธี พร้อมทั้งได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และได้ยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วินาที โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วม ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 ตุลาคม 2564