ประกาศรายชื่อรับวัดซีนป้องกันโควิด-19 วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 (อัพเดทข้อมูลวันที่ 27 ตุลาคม 2564) (คลิก)

เข็ม 1 Sinovac วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-10.00 น.
เข็ม 2 Astrazeneca วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564
ณ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล