ประชาสัมพันธ์การประกาศสรรหาผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ-สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)