ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ร่วมกับ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 จัดอบรมโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม การอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ หลักสูตรอบรมภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมงเพื่อไปสอบใบอนุญาตขับขี่ จองคิวล่วงหน้าได้ที่ โทร 099 320 9346 หรือ add line id : hcdsuandusit

วันและเวลาอบรม เดือนธันวาคม 2564

วันอังคารและ วันพฤหัสบดี อบรมเวลา 13.00 – 18.00 น. 

วันเสาร์และ วันอาทิตย์ อบรมเวลา 09.00 – 14.00 น. 

หมายเหตุ :

  1. อบรมสำหรับผู้ที่ขอรับใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล
  2. ถ้าเข้าอบรมไม่ครบตามหลักสูตร จะไม่ได้รับหนังสือรับรองการอบรม
  3. ค่าลงทะเบียน 500 บาท (ชำระ ณ วันอบรม)
  4. สถานที่อบรมมีที่จอดรถเฉพาะรถจักรยานยนต์เท่านั้น