ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิกสำนักวิทยาศาสตร์-สำนักงานราชบัณฑิตยสภา