คลิก

รายชื่อนักศึกษาที่ต้องติดต่อมหาวิทยาลัยโดยด่วน เกี่ยวกับการรับสิทธิ์รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาจากภาครัฐ 30%

(ติดต่อกลับโดยด่วนภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ก่อนเวลา 12.00 น.)