ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2022 – 2023-สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม