ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รุ่น 4 (Hybrid Learning)-กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม