ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน “ทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ครั้งที่ 2” (คลิก)