นายพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำบุคลากรกองอาคารและสถานที่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความดีถวายพ่อหลวง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564  โดยร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ภายใน และโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ เพื่อความสะอาดและสุขอนามัยที่ดี ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564