ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมไหว้ศาลหลวงปู่ชัยมงคล เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.09 น. ณ ศาลหลวงปู่ชัยมงคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี