โครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) สำนักกิจการพิเศษ บริการอาหารกล่องพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่าง ในวันฝึกซ้อมรวม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 12 – 14 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี