บัตรนักศึกษาหาย
 

บัตรนักศึกษาหาย  

  RSS

(@_-224)
Member
Joined: 1 year ago
Posts: 1
05/09/2019 3:12 pm  

เป็นนักศึกษาปี 4 คะ บัตรนักศึกษาหาย


Quote
(@_-67)
Member Admin
Joined: 4 years ago
Posts: 5
05/09/2019 3:18 pm  

นักศึกษา รหัส 59 เป็นต้นไป ติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงเทพสาขาในมหาวิทยาลัย
เอกสารที่ต้องเตรียมมา  รูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว  สมุดบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา ใบคำร้องขอทำบัตรนักศึกษา (ขอได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) และค่าธรรมเนียมการทำบัตร 100 บาท ระยะเวลาในการรอรับบัตรใหม่ 1 เดือน


ReplyQuote
Share: