ต้องการกู้เงิน กรอ....
 

ต้องการกู้เงิน กรอ. ต้องดำเนินการอย่างไรคะ  

  RSS

(@_-88)
Member Admin
Joined: 7 years ago
Posts: 3
05/09/2019 2:50 pm  

เป็นนักศึกษาใหม่ค่ะ มีความประสงค์จะกู้เงิน กรอ. ต้องดำเนินการอย่างไร ติดต่อที่ไหนคะ


Quote
(@_-67)
Member Admin
Joined: 4 years ago
Posts: 5
05/09/2019 2:57 pm  

มหาวิทยาลัยมีกองทุน กยศ. และกรอ. อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ จะต้องยื่นความจำนงตั้งแต่ตอนรายงานตัว และรับเอกสารกำหนดการต่างๆ รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้จาก http://guidance.dusit.ac.th/WEB   หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 315


ReplyQuote
Share: