Archive for January, 2014

 
 • บ้านสวนดุสิตสวัสดีปีใหม่ หน่วยงานต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรี

  บ้านสวนดุสิตสวัสดีปีใหม่ หน่วยงานต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรี

  โครงการอาคารที่พัก วิทยาเขตสุพรรณบุรี (บ้านสวนดุสิต) สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เข้าสวัสดีปีใหม่ ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 21 นายสรชัด สุจิตต์ และนายบุญชู จันทร์สุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานการท่องเที่ยวเห่งประเทศไทย สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี สำนักงานประปาสุพรรณบุรี สำนักงานไฟฟ้าสุพรรณบุรี บริษัท TOT จำกัดมหาชน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกโคเฒ่า และจุดตรวจสถานีตำรวจ ตำบลโคกโคเฒ่า รวมถึงผู้มีอุปการะคุณทุกๆท่านในจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม […]

   
 •  
 • ชมรมเสียงศิลป์ มสด. ส่งมอบความสุขสู่ผู้สูงอายุบ้านบางแค 2

  ชมรมเสียงศิลป์ มสด. ส่งมอบความสุขสู่ผู้สูงอายุบ้านบางแค 2

  ชมรมเสียงศิลป์ โดยหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การเรียนระนอง 2 จัดกิจกรรมทำความดีถวายพ่อหลวงเพื่อสร้างรอยยิ้มและความสุขมอบแด่ผู้สูงอายุด้วยการขับกล่อมบทเพลงไทยลูกกรุง ในโครงการ “เสียงศิลป์สัญจร” ในงานนี้ทีมงานชมรมฯ นำโดย อ.นิรมาน ชื่นศิลป์ อ.ธัญคุณณนิชช กันหลง อ.นรเศรษฐ์ ไวทย์รุ่งโรจน์ นางสาวศุจิรัตน์ ประกอบกิจ ร่วมด้วยนักศึกษาทั้งนักร้องและพิธีกร ได้แก่ นางสาวชลิดา พรเสริมลักษณ์ (เฟิร์น) นางสาวกาญจนา สายโน (หญิง) นางสาวณัฐญาดา น้อยจันทร์ (ตันหยง) นางสาวขวัญรัตน์ […]

   
 •  
 • หน่วยงานเข้าสวัสดีปีใหม่อธิการบดี มสด.

  หน่วยงานเข้าสวัสดีปีใหม่อธิการบดี มสด.

  หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเข้าสวัสดีปีใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏสวนดุสิต อย่างคึกคัก ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย บริษัท สี่พระยา แลนด์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สวนดุสิตโพล สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม ศูนย์นครนายก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สุพรรณบุรี โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต และสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ เป็นต้น เมื่อวันที่ 26 – 27 […]

   
 •  
 • รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย

  ดร. วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการอบรม : “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย”ประจำปีงบประมาณ 2557 (ศึกษาดูงานประเทศ สิงค์โปร) ในหัวข้อเรื่อง “การเพิ่มศักยภาพทางการค้า การลงทุน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ( AEC) และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองคาย ในฐานะประตูสู่อาเซียน” ณ โรงแรมสินสุวรรณ แอร์พอร์ต โฮเต็ล กรุงเทพมหานคร (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)

   
 •  
 
 
 
 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563

 
 
 
 
 

สอบถาม ร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ