แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นเขตราชเทวี
แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น...
แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น ได้แก่ สถานศึกษา รวมถึงสถานที่สำคัญและสถานที่ราชการที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่น 
ลำดับที่
กิจกรรม
ชุมชน/ที่ตั้ง
การทำบายสีปากชาม
ชุมชนจารุรัตน์ ถ.เพชรบุรี แขวงมักกะสัน์