หน้าแรก
หน้าแรกสวนดุสิต
เกี่ยวกับศูนย์

บริการที่จัดให้

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
กองทุนการศึกษาของสถาบัน
โครงการสวนดุสิตเสริมโอกาส
 
 

Tel 0-2244-5198-9
   0-2668-9508

 
 
 
กระบวนงานการให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา แผนผังแสดงขั้นตอนระบบงาน e-Studentloan
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ พ.ศ. 2553
 
 
   
การยื่นแบบคำขอกู้ กยศ.และกรอ. สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 57 รอบสอบคัดเลือก
ประกาศแก้ไขเอกสารแบบคำขอกู้ยืมฯ กยศ.และ กรอ. ประจำปี 2557 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5
ประกาศนัดส่งเอกสารแบบคำขอกู้พร้อมสัมภาษณ์ กยศ.และกรอ. ปี 2557
ประกาศกิจกรรม กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2557
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับค่าเทอม 2 ปี 2556 กยศ.
นัดลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนเทอม 2/56 กยศ. และ กรอ.
กิจกรรม กยศ.และกรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับค่าเทอม 1 ปี 2556 กยศ.
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับค่าเทอม 2 ปี 2554 กยศ.
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับค่าเทอม 1 ปี 2554 กยศ.
ประกาศศูนย์สนเทศฯ เรื่องต่างๆของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ประกาศศูนย์สนเทศฯ เรื่องต่างๆของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
ประกาศศูนย์สนเทศฯ เรื่องต่างๆของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ประกาศศูนย์สนเทศฯ เรื่องต่างๆของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
ประกาศศูนย์สนเทศฯ เรื่องต่างๆของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
ประกาศศูนย์สนเทศฯ เรื่องต่างๆของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
ประกาศศูนย์สนเทศฯ เรื่องต่างๆของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
ประกาศศูนย์สนเทศฯ เรื่องต่างๆของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
ประกาศศูนย์สนเทศฯ เรื่องต่างๆของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
 
   
การยื่นแบบคำขอกู้ กยศ.และกรอ. สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 57 รอบสอบคัดเลือก
ประกาศแก้ไขเอกสารแบบคำขอกู้ยืมฯ กยศ.และ กรอ. ประจำปี 2557 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5
ประกาศนัดส่งเอกสารแบบคำขอกู้พร้อมสัมภาษณ์ กยศ.และกรอ. ปี 2557
ประกาศกิจกรรม กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2557
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับค่าเทอม 2 ปี 2556 กรอ.
นัดลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนเทอม 2/56 กยศ. และ กรอ.
กิจกรรม กยศ.และกรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับค่าเทอม 1 ปี 2556 กรอ.
ประกาศกรอ.ผู้ขอกู้รายใหม่ ชั้นปีที่ 1รหัส 56 
สำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ กรอ. รายเก่า ชั้นปีที่ 2 (เฉพาะนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ และศูนย์ในกทม.)
การยื่นขอกู้ยืม กรอ. ปีการศึกษา 2556 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับค่าเทอม 2 ปี 2555 กรอ.
ประกาศกิจกรรม กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2556
กยศ. และกรอ.นัดส่งเอกสารแบบคำขอกู้ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ปี56
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 รหัส 56 รอบสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับค่าเทอม 1 ปี 2555 กรอ.
ประกาศกิจกรรม กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2556
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับค่าเทอม 2 ปี 2554 กรอ.รุ่นที่ 20
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับค่าเทอม 1 ปี 2554 กรอ.รุ่นที่ 20 - 22
ประกาศศูนย์สนเทศฯ เรื่อง กรอ.ปีการศึกษา 2555
ประกาศศูนย์สนเทศฯ เรื่อง กรอ.ปีการศึกษา 2554
ประกาศศูนย์สนเทศฯ เรื่อง กรอ.ปีการศึกษา 2553
14/09/52 ค่าเล่าเรียน เทอม 1 ปี 2552 กรอ.
30/03/52 กำหนดการดำเนินการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
30/03/52 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 
30/03/52 ตัวอย่างการเขียนสัญญาผู้ที่เคยกู้กรอ. 
 
   
ประกาศการสมัครทำงานโครงการสวนดุสิตเสริมโอกาส (75 ช.ม.)
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับค่าเทอม 2 ปี 2553 กยศ.รุ่นที่ 1 ถึง รุ่นที่ 17
ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมกยศ.และกรอ.รับหนังสือ 2/2553 รอบที่ 2
ประกาศศูนย์สนเทศฯ เรื่องทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ประจำปีการศึกษา 2553
ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมกยศ.และกรอ รับหนังสือ 2/2553 รอบที่ 1
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับค่าเทอม 1/2553 กยศ. รุ่นที่1-19
ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมกยศ.รับหนังสือ 1/2553 รอบที่ 5
เรื่อง ทำสัญญาผ่านระบบ e-Studentloan และแก้ไขเอกสารแบบคำขอกู้ยืมฯกยศ.
(สัมภาษณ์รอบ วันที่ 8 - 22 มิ.ย. 53)
ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมกยศ.รับหนังสือ 1/2553 รอบที่ 1 - 4
 
 
 
© 2009 by Information and Guidance Center for Education and Occupation : Suan Dusit Rajabhat University All Rights Reserved