ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
รวมภาพกิจกรรม

load

23/04/57 ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรผู้สนใจส่งบท...
23/04/57 ประกาศนักศึกษาปี1 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะก่อนเ...
22/04/57 ตรวจสอบตารางเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป นักศึก...
21/04/57 ประกาศรับชุดครุยบัณฑิตที่รายงานตัวแล้ว
21/04/57 พบกับ ILAC Theater เดือนเมษายน
20/04/57 ประกาศสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการม...
18/04/57 แจ้งขยายเวลาการเพิ่ม-ถอนรายวิชา ผ่านระบบ http://...
17/04/57 ประกาศ การแต่งกายบัณฑิตวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัต...
17/04/57 ประชาสัมพันธ์งานรับพระราชทานปริญญาบัตร(รอบ4)ประจำ...
17/04/57 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว-มอบตัว คณะพยาบาลศาสตร์(เพิ่ม...
31/03/57 รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร นักศึกษาชั้นปีที่ 1
06/03/57 อบรมฟรี ! โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตอาหารไทย
30/07/56 การเข้าใช้งานระบบริหารงานบุคลากร
19/07/56 คู่มือเข้าใช้งานระบบ e-portfolio
21/04/57 ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว โครงการนกหิวหนอน "เพราะคว...
ข่าวย้อนหลัง
24/04/57 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ผลการประกวดรา...
24/04/57 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ลิฟต์อาคารหอสมุด จำนวน...
18/04/57 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ยกเลิกการประกว...
09/04/57 ประกาศราคากลาง ซื้อชุดโต๊ะนักเรียน พร้อมโต๊ะเก้าอี้ จำนว...
09/04/57 ประกาศราคากลาง ซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ ห้องหลักสูตรศึกษาศ...
09/04/57 ประกาศราคากลาง การจัดทำบัตรประจำตัวบุคลากร มหาวิทย...
03/04/57 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ผลการประกวดรา...
28/03/57 การยื่นแบบคำขอกู้ กยศ.และกรอ. สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร...
26/03/57 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจัดซ...
26/03/57 )(ร่าง) ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR...
ข่าวย้อนหลัง