มสด.ศูนย์ฯลำปาง จัดกิจกรรมมหกรรมสลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมือง นครลำปาง ประจำปี 2557
มสด.ศูนย์ฯลำปาง จัดกิจกรรมมหกรรมสลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมือง นครลำปาง ประจำปี 2557
รวมภาพกิจกรรม

load

10/04/57 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายพ...
09/04/57 ขอเชิญอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม หลักสูตร"การบริหารจัด...
09/04/57 ฟรี!!ขอเชิญร่วมกิจกรรมดีๆใน ILAC Speaking Club
09/04/57 ขอเชิญร่วมหลากหลายกิจกรรม กับศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วย...
09/04/57 ขอเชิญส่งผลงานประกวดการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเด...
04/04/57 สวนดุสิตยกระดับการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนและการปฏ...
04/04/57 ประชาสัมพันธ์งานรับพระราชทานปริญญาบัตร(รอบ3)ประจำ...
04/04/57 ประกาศรับชุดครุยบัณฑิตที่รายงานตัวแล้ว
01/04/57 ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 6
31/03/57 รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร นักศึกษาชั้นปีที่ 1
25/03/57 เชิญลิ้มชิมรส ข้าวเหนียวมะม่วงและข้าวแช่ ได้ที่ครัวสวนดุส...
21/03/57 ด่วน!!รับสมัครนักศึกษาป.โท สาขาวิชาการวิจัยและประเม...
06/03/57 อบรมฟรี ! โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตอาหารไทย
30/07/56 การเข้าใช้งานระบบริหารงานบุคลากร
19/07/56 คู่มือเข้าใช้งานระบบ e-portfolio
ข่าวย้อนหลัง
09/04/57 ประกาศราคากลาง ซื้อชุดโต๊ะนักเรียน พร้อมโต๊ะเก้าอี้ จำนว...
09/04/57 ประกาศราคากลาง ซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ ห้องหลักสูตรศึกษาศ...
09/04/57 ประกาศราคากลาง การจัดทำบัตรประจำตัวบุคลากร มหาวิทย...
03/04/57 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ผลการประกวดรา...
28/03/57 การยื่นแบบคำขอกู้ กยศ.และกรอ. สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร...
26/03/57 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจัดซ...
26/03/57 )(ร่าง) ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR...
26/03/57 ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนศูนย์ปฏิบัติก...
05/03/57 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้าง...
04/03/57 ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบให้บริการจดห...
ข่าวย้อนหลัง