นักศึกษาศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพานักศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ในการค้นคว้าหาข้อมูลในการจัดการเรียน ณ หอประชุมเฟื่องฟ้า ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา
(admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)