คุณกัญชลิกา บุญภิบาล และคุณสุรศักดิ์ แซ่ด่านตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี ร่วมบันทึกเทปรายการ “นานาสาระน่ารู้กับสวนดุสิต สุพรรณบุรี” เพื่อออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 19.30 น.- 20.00 น. รายละเอียดการดำเนินรายการประกอบด้วย การให้สาระ ความรู้ ความบันเทิงข่าวสารด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และผู้ที่รับฟังการออกอากาศ รวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยเช่นการแจ้งข่าวสารการจัดโครงการ-กิจกรรมของศูนย์ฯ และของหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนที่ศูนย์ฯสุพรรณบุรี โดย ออกอากาศ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี FM 102.25 MHz เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556 (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)