คุณหญิงสมจินตนา ภักดิ์ศรีวงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าการเรือน-สวนดุสิต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส วันที่ 30 สิงหาคม 2556 (ภาพ/ข่าว: สรรค์วเรศ)