ผศ.โสภาพรรณ อมตะเดชะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รับมอบเจ้าพ่อหลักเมืองจำลอง จาก พณฯบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 และนายพงศ์พิชาญ สุอังควาทิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสุพรรณบุรี เข้าร่วมเดินขบวนงานประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2555 โดยเริ่มจากศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ถึง สมาคมจีน จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนและนักท่องเที่ยว ร่วมชมงานจำนวนมาก เมื่อวันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555 (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)