ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2557