ร่วมส่งแรงเชียร์บุคลากรสวนดุสิต ในการแข่งขันกีฬา”อ่างแก้วเกมส์”