คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมติดตามการประกันคุณภาพระดับคณะ กับผู้กำกับและผู้จัดเก็บหลักฐานในแต่ละตัวชี้วัด โดยมี อ.วัฒนะ มากชื่น เป็นประธานในการประชุม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)