ดร.ภิรดี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษาและอนุมัติการให้ปริญญาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1(3)/2557 โดยมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556-2557 สาเหตุที่ไม่อนุมัติให้สำเร็จผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556 ฯลฯ ณ Conference Room 3 วันที่ 29 เมษายน 2557 (ภาพ/ข่าว:พศิน)