นางสาวสุสิมา รังสิยานนท์ ผู้อำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ( ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )