ผศ.กานดา  โต๊ะถม  หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  นำคณาจารย์สำรวจสถานที่จริงสำหรับจัดกิจกรรมตามโครงการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2557 ณ จังหวัดชลบุรีและจังหวัดจันทบุรี  ในวันที่ 30 ธันวาคม  2557 [ngallery id=4069]