ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ให้การต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนพะพงประธานคีรีวัฒน์ เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนธุรกิจการบินและเยี่ยมชมการสอน ห้อง MOCK UP  โดยมีนางสาวปรีดา แซ่เล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและ นายนรินทร์ รุ้งพราย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ นางสาววรรษมน ทองเกิด เจ้าหน้าที่ประสานงานนักศึกษาจีนให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน