ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษใน เรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความเป็นเลิศ” ในการประชุมเครือข่ายคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1/2557 โดยมี ดร.วิชชา  ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้บริหารเข้าร่วมประชุมและฟังบรรยายด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วันที่ 31 ตุลาคม 57 (ภาพ/ข่าว:พศิน)