ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดสัมมนานักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารงานส่วนท้องถิ่น โดยการใช้กระบวนการวิจัยในการจัดทำแผนกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา จังหวัดนครนายก เพื่อเรียนรู้การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก ประธานคณะกรรมการ กอบต. จังหวัดนครนายก มาเป็นประธานเปิดการสัมมนาในวันที่ 24 มกราคม 2557 (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)