สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันอัคคีภัย” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และอาจารย์มนต์สวรรค์ ลาภทวี พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทีมงาน เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การดับเพลิงขั้นต้น” ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 (ภาพ/ข่าว: สรรค์วเรศ)