องค์การบริหารนักศึกษาและสภานักศึกษา  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดทำโครงการ“ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง” โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ยากจน และกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ต่างๆ ณ โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์)               จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558