อาจารย์ทยุ  เกื้อสกุล หัวหน้ากลุ่มงานบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มฯ ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศกล่าวคำอวยพรให้แก่คณะครู เด็ก และผู้ปกครอง กลุ่มงานบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มฯ เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ เพื่อให้เด็กแต่ละกลุ่มได้มารู้จักและแลกเปลี่ยนของขวัญ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา