นางสาวโสภิตา จันทร์เจริญ ผู้จัดการสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมพิธีในครั้งอีกด้วย ณ อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น (หน้าห้องสมุด) ศูนย์วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ถนนสิรินธร วันที่  31 มกราคม 2560 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)