รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันทักษะฝีมืองานคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 “คหกรรมศาสตร์ก้าวล้ำ น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การศึกษาที่ยั่งยืน” ซึ่งจัดโดย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวดดุสิต กิจกรรมภายในงานมีการจัดแสดงผลงานทางด้านอาหาร ศิลปประดิษฐ์ แกะสลัก การจัดดอกไม้ น้ำอบไทย การเย็บตกแต่งเสื้อผ้า ฯลฯ อีกทั่งมีการประกวดอาหารคาว-หวานจากแป้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวตราช้าง (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮกเส็งไรซฟลาว) และการแข่งขันชงเครื่องดื่มกาแฟโบราณและสังขยาจิ้มขนมปังจากผลิตภัณฑ์นกเยี่ยวฟอลคอน ( บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า ประเทศไทย จำกัด มหาชน )  ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 26 เมษายน 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)