ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1 Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2561  มีวาระสำคัญเรื่อง ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การรับสมัครด้วย Portfolio รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การรับสมัครด้วย Portfolio หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การรับสมัครด้วย Portfolio ฯลฯ  ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)