หน่วยงานยานพาหนะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีทำบุญเลี้ยงเพลพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ โดยมี นายพรรษวัชร  อุดมเสฏฐ์ชัย ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ เป็นประธานในพิธี ณ อาคาร 13 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 29 ธันวาคม 2560 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)