เชิญร่วมฟังการเสวนาวิชาการในหัวข้อ  วิกฤตขยะ  พลาสติกสู่  การเปลี่ยนแปลงในสถาบันอุดมศึกษา