การเปลี่ยนวิธีการเขียนชื่อญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษในเอกสารราชการทั้งหมดฯ การเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงของสาธารณรัฐคาซัคสถานจากกรุงอัสตานา ฯ-สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม