หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผนึกกำลังกับองค์กร สถาบัน หน่วยงาน บริษัท ค่ายใหญ่ระดับประเทศในการประสานความร่วมมือให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับนักศึกษา คณาจารย์ มหาวิทยาลัยและองค์กร สถาบันต่าง ๆ พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพระหว่างหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจกับหน่วยงาน/ องค์กร/ สถาบัน/ บริษัท ในประเทศไทย ณ  ศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร การลงนามบันทึกความเข้าใจได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมี ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พท.ดร.อมรรัตน์  เรืองสกุล  ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ และ ผศ.ดร.วรรณรัตน์ โรจนวิเชียร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ พิธีลงนาม MOU ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก 7 องค์กรชั้นนำระดับประเทศ นายไพฑูรย์  ศิริฉัตรชัยกุล ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ นายสิทธิชัย  แดงประเสริฐ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ กรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นางดลยา กมลเพ็ชร กรรมการผู้จัดการ นายอธิปัตย์  กมลเพ็ชร ผู้กำกับภาพยนตร์ บริษัท  อะมีบาฟิล์ม จำกัด ผลงานสร้างสรรค์ที่โดดเด่นในการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชั่น เรื่อง รามเกียรติ์ จากจิตรกรรมฝาผนังรอบพระระเบียง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตอน รามาวตาร ทุนการสร้างจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม นางสุชาดา  สหัสกุล  กรรมการผู้จัดการ นายอนันต์ สหัสกุล กรรมการบริหาร บริษัท พาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด สร้างสรรค์หนังสือและสื่อสำหรับเด็ก เพื่อให้เด็กก้าวผ่านอุปสรรคได้อย่างสง่างาม ดร.เสกสรรณ ประเสริฐ ประธานมูลนิธิฯ นางสาวกรองทอง มณีสิน  รองประธานองค์กรสืบสวนเบาะแสฝ่ายวิชาการฯ อาจารย์ทรงธรรม ทิวสมบูรณ์ รองประธานองค์กรสืบสวนเบาะแสฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ มูลนิธิเบาะแส (เพื่อความเป็นธรรมในสังคม) แนวคิดผลิตสื่อสร้างสรรค์ภายใต้องค์กรสืบสวนเบาะแส BFI  ความเชี่ยวชาญในกระบวนการทำข่าวเชิงสืบสวน The Process of Investigative Reporting นวัตกรรมข่าวสืบสวนเพื่อคุณภาพชีวิตพลเมืองไทยในยุคภยันตรายรอบด้าน นายโยธิน ตรังคิณีนาถ กรรมการผู้จัดการบริษัทไท-บ้านแจม จำกัด ผลิตรายการ CEO talk ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์ช่อง NBT2HD  และสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz  นายฉกาจ ชลายุทธ ประธานกรรมการนวัตกรรมและวิสัยทัศน์ บริษัท เคออส ธีโอรี่ จำกัด ดำเนินงานด้าน Digital Media วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ด้านการสื่อออนไลน์และสื่อเว็บเครือข่ายสังคม  (Molek) เป็นบุคคลที่นิยมเดินทางรอบโลกเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาด้านการตลาดระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นงาน SXSW หรือ Advertising Week  โดยจะมาเล่าและสรุปเนื้อหาเด็ด ๆ จากงานในต่างประเทศเพื่อให้ได้เห็นภาพรวมด้านการตลาดในต่างประเทศว่าเขาไปกันถึงไหนแล้ว เพื่อเพิ่มความสามารถให้เรามองได้ไกลขึ้นและรุดนำหน้าไปในระดับสากล Pain Point ของคนโฆษณาก็ต้องแก้ด้วยคนโฆษณา “Chaos Theory” ชี้ Big Data จะมีประโยชน์จริงต้องวิเคราะห์ได้ถึงระดับ “บุคคล”การปฏิวัติบริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Intelligence) ที่ถือเป็นหนึ่งในอาวุธสำคัญในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดและการสื่อสารให้เข้าถึงผู้บริโภคในปัจจุบัน สู่รูปแบบ Audience Intelligence ครั้งแรกในไทย ที่จะพลิกโฉมรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกให้ลึกและแม่นยำยิ่งกว่าเดิม ด้วย 4 บริการหลัก Cognitive Platform, Psychographic Analysis, Data Analysis และ Insight Consultant ที่จะล้ำไปอีกขั้นด้วยการนำ Big Data มาทำนายความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างแม่นยำ  “Chaos Theory มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็น Data Company ที่ทำนายอนาคตได้ ตามสโลแกน “We Predict Audience” ที่มีความเชื่อในสัมพันธภาพของสิ่งต่างๆ ที่อาจจะดูไม่เกี่ยวข้องกัน ดังคำกล่าวที่ว่า “เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว” ซึ่งเป็นอมตะวาจาของ พอล ดิแรก (Paul Dirac) นักฟิสิกส์รางวัลโนเบล ตามทฤษฎีความไร้ระเบียบ (Chaos Theory) นำไปสู่สมมติฐานที่ว่า ถ้าเราสามารถเก็บข้อมูลบนโลกดิจิทัลได้ก็จะทำให้เราเข้าใจผู้บริโภคได้ และจะสามารถทำนายอนาคตได้  นายยงยุทธ มานะกรโกวิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมดทูดาแม็กซ์ จำกัด  ผู้อำนวยการ สถาบันสอนเทคนิคการขับร้อง อี-มิวสิค Producer เพลง บริษัท Music Move จำกัด Vocal Director ให้กับ GMM Grammy และสหภาพดนตรี ผู้ฝึกสอนศิลปินดังมากมาย อาทิ แปม ไกอา (หน้ากากโพนี่)  บอย พีชเมกเกอร์ (หน้ากากหนอนชาเขียว)  มุก วรนิษฐ์  เมฆ จิรกิตติ์  แกรนด์ The Star  เฟื้อง KPN  บี้ KPN  เอิร์ธ AF9  แพรว คณิตกุล อมิตา ทาทา ยัง  บี น้ำทิพย์   แคทลียา อิงลิช  Girly Berry ฯลฯ และเจ้าของ Youtube Channel ชื่อ Be Elegance ที่มีผู้ติดตามกว่า 520,000 คน  ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563