กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบเมนน้ำบาดาล และเดินเมนไฟฟ้าน้ำบาดาล ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง