ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ ส่วนงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนครุภัณฑ์และปรับปรุงพื้น(เคลือบด้วย PU MOTAR) พร้อมติดตั้ง งานระบบครุภัณฑ์เครื่องครัวสแตนเลส โดยวิธีคัดเลือก