“โบว์ลิ่ง” ชฎารัตน์ สุทธิรักษ์ (รองมิสเลดี้ 2019 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คว้าตำแหน่ง Miss Trans Supranational Thailand 2020 จากการประกวด Miss Trans Thailand 2020 ณ มิลิน เธียร์เตอร์ RCA กรุงเทพฯ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563

อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ม.สวนดุสิต รับเกียรติบัตร “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ภาคบรรยายประจำปี 2563 ในงาน Thailand Research Expo 2020
ชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ ม.สวนดุสิต รับรางวัลการประกวด “โซเชียลมีเดียออนไลน์ (Online Social Media) นวัตกรรมสร้างสรรค์สื่อเพื่อสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่